I
II
III
BY THE WAY, galleri for samtidskunst, er et kunstprosjekt med fem butikkvinduer som ramme. initiativtakere er billedkunstnerne Annette Kierulf og Ingrid Berven.

KONSEPTET er kunst via "windowshopping". kunstnerne er invitert til å gjøre et prosjekt spesielt for fem vinduer i et travelt lyskryss, med tanke på kommunikasjon til både fotgjengere og billister.

STEDET er Lars Hillesgt. 1 like ved Bergen Kunstmuseum og Bergen Kunsthall. Lars Hillesgt. 1 inneholder ellers offentlig urinal og lager for parkvesenet.

DRIFTEN startet høsten 1999 og har siden hatt ny utstilling hver måned. arbeidet er basert på idealisme og støtte fra Bergen Kommune, Norsk kulturfond og Vederlagsfondet.

RESPONS og spørsmål kan rettes til A. Kierulf; 56 37 14 73 / 958 34 398 eller I. Berven; 918 61 583. Postadresse: By the Way - galleri for samtidskunst, 5937 Bøvågen.
I
II
III
I
II
III


 
Fotografier © den enkelte kunstner.

Vev-forming: Arne Rygg^ TILBAKE