I
II
 
m  a  t  i  a  s    f  a  l  d  b  a  k  k  e  n
g  a  r  d  a  r    e  i  d  e    e  i  n  a  r  s  s  o  n


10.1. - 6.2.2002

BERGEN MUSEUM FOR SAMTIDSKUNST; FANZINE 1

Bergen Museum for Samtidskunsts fanziner vil søke å fungere som et forum for noen av de ideene og diskursene som har vært sentrale for BMfS produksjon de siste årene: institusjonalisering, alternativitet / opposisjonalitet, selvorganisering, vilkårene for kunst / meningsproduksjon og forholdet mellom innhold, form og (distribusjons)kontekst.
under utstillingsperioden i btw vil FANZINE 1 henges opp i sin helhet i galleriets fem utstillingsvinduer, slik at publikasjonen kan leses av forbipasserende på gaten. det faktum at fanzinet i hovedsak består av kunstteoretiske artikler minsker sannsynligheten for at det i realiteten kommer til bli lest av de forbipasserende, og understreker karakterforskjellen mellom (det kunstfaglige) fanzinet og nyhetsavisene (det "offentlige" rommet for kunstdiskurs og et bredere offentlig rom).

> MER
I
II

Til Galleri By The Ways startside