I
II
III
IV
 
h  a  n  n  a     b  o  y  e  s  e  n  

28.6. - 19.8.2007

DEN GALE VEIEN BLIR IKKE RIKTIG SELV OM MANGE GÅR DEN

Verdens største byggverk er ikke lenger den kinesiske mur, men søppelfyllingen utenfor New York. I dag kaster hver nordmann gjennomsnittlig 407 kilo søppel i året. Resirkulering av papir reduserer et avfallsproblem og sparer skog. Også når det gjelder energiforbruk, forurensing fra produksjonen og bruk av ferskvann er det resirkulerte papiret øverst på listene over de mest miljøvennelige produktene. Eksperter antar at verdens samlede forbruk av papir og papp vil øke fra 275 millioner tonn i 1995 til 440 millioner tonn i år 2010.
Installasjonen Hanna Boyesen har laget for By the Way består av ulike typer papiravfall fra husholdningen og setningen ”Den gale veien blir ikke riktig selv om mange går den” på vindusglassene.
Hanna Boyesen er student ved Masterstudiet i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen. For mer info se hannaboyesen.com.

> MER
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Til Galleri By The Ways startside