I
II
III
IV
V
 

a  s  t  r  i  d     j  o  h  a  n  s  e  n

9.1. - 9.2.2003

"FAMILY ALBUM"

Astrid Johansen viser ein serie teikningar som tek utgangspunkt i familiefotografi. Ved å forenkla dei opprinnelege motiva gjennom teikning, står berre ein antydning av den spesifikke hendinga eller situasjonen att. Publikum står difor fritt til å leggja til det som manglar på kvart bilete ut frå eigne preferansar og tankar.

Astrid Johansen er student ved Kunsthøyskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet.

> MER
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
II
IV
V
I
II
III
IV
V

Til Galleri By The Ways startside