I
II
III
 
a  n  d  r  e  a     l  a  n  g  e

8.2 - 5.3.2001

ADHAN CORNER – CRYING OUT LOUD

utstillingen består av to hovedelementer: utstillingsvinduene er barrikadert av bygningsplater, og to horn- høytalere som er montert høyt opp på hver side av bygget. disse sprer lyd i hver sin retning. fem ganger daglig blir det avspilt et muslimsk bønnerop. i Bergen er det forbudt å kunngjøre sine meninger eller interesser ved å sette opp plakater. Bergen kommune går hardt mot det man kaller plakatforsøpling. platene som tildekker utstillingsvinduene åpner for utløp for ulike betydningsdannelser som ytringsvilkår i Norge og ikonoklasme innenfor Islam, samt kunsthistoriske referanser til minimalisme, arte povera og billedformalisme. i tillegg kan platene tas i bruk av alle som ønsker å henge opp sine kunngjøringer.

> MER
I
II
III
I
II
III

Til Galleri By The Ways startside