I
II
III
IV
V
 

å  s  e     l  ø  v  g  r  e  n

25.8 - 2.10.2005

"DISSIDENT"

Åse Løvgren viser fotografier og tekst. Utstillingen omhandler forestillinger om utenfor/innenfor, vi og de andre.

Dissidenten har, iallfall i den vestlige verden, hatt et visst romantisk eller positivt skjær over seg, da i forbindelse med dissidenter i autoritære regimer. Han/hun tør å stå i mot overmakta og har meninger som står i strid med den rådende oppfatninga i samfunnet. Men dissidenten kan også ses på som en meningsavviker, den utstøtte som kjemper mot oss. På denne måten represententerer den en trussel mot alt det fellesskapet har bygd opp.

> MER
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
II
IV
V
I
II
III
IV
V

Til Galleri By The Ways startside