I
II
III
IV
 
Runa Carlsen, Therese Ellefsen, Marianne Heier, Silje Rønneberg Hogstad, Karen Lidal, Ingrid Lønningdal, Veronika Moen, Oda Broch Nerdrum, Elizabeth Schei, Maren Skoie, Elisabet Storhaug, Linda Hellevik, Maren Westlie, Tron Ove Wisløff og Ina Åsheim

24.5. - 24.6.2007

"MANIFEST 2007. Å VÆRE KUNSTNER ER ET YRKE"

Kunstneraksjonen på 1970-tallet oppnådde viktige resultater i forhold til kunstnernes sosiale, politiske og økonomiske rettigheter. I dag er flere av disse ordningene i ferd med å forvitre, og trenger en oppgradering og en ny politisk forankring. Manifest 2007 tar sikte på å revitalisere det kollektive kunstpolitiske klimaet i Norge og består av et manifest som vi arbeider for å sette på den politiske dagsorden.

> MER
I
II
III
IV
 

Hva gjør kunstnere når de blir syke? Gamle? Får barn? Blir arbeidsledige? For første gang på 11 år skal Kirke- og kulturdepartementet i 2007 gjennomføre en levekårsundersøkelse blant kunstnere. Som kunststudenter er den største utfordringen etter endt studie ikke hvordan vi skal kapre den beste jobben, men hvordan vi i det hele tatt skal få anledning til å arbeide med kunst. Vi krever at resultatene av levekårsundersøkelsen blir tatt på alvor, og at det settes i gang tiltak som tilkjenner kunstnere sosiale goder resten av samfunnet har.

For mer info se: http://kunstkritikk.no/article/14522

> MER
I
II
III
IV
I
II
II
IV