I
II
III
IV
V
VI
 
r  i  t  a    m  a  r  h  a  u  g

26.10.2000 - 27.11.2000

KUNSTGARANTI

prosjektet KUNSTGARANTI tar utgangspunkt i spørsmålene: - er det det samme å sponse OL som å sponse Kulturbyen? - hvilke krav stilles til en sponsor som skal støtte et kunstnerisk prosjekt? - mens sponsorens betingelser til kunstneren som regel er klart definert i form av krav om synlig plass til firmalogo, egne invitasjoner og visninger, er kulturprodusenten gjerne tilfreds med enkleste kvantitative avtale: Penger på konto. i denne bytterelasjonen er assymmetrien påtagelig. kulturverdier blir underordnet kapitalverdier. festtalene om kulturens egenverdi blir paradoksale når den så åpenlyst behandles som middel. som kulturprodusent er det betenkelig å la kvalitative kriterier vike for kvantitativ gevinst og amputere sine muligheter som alternativ meningsprodusent.

> MER
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
II
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI

Til Galleri By The Ways startside