I
II
III
IV
 
p  i  e  r  r  e     l  i  o  n  e  l     m  a  t  t  e

26.8 - 26.9.2004

"MASTER"

Et fotoprosjekt der kunstneren selv, utkledd som McDonald-selskapets klovn Ronald, poserer i følge tradisjonelle, patriarkalske og maskuline koder. Prosjektet problematiserer både økonomiske maktstrukturer og retorikk benyttet i markedsførings-kampanjer. Klovnen Ronald og lignende ”maskotter” benyttes aktivt i kampanjer overfor barn i den hensikt å skape sympati og identifisering med selskaper som ellers kjennetegnes av autoritære trekk. Arbeidet tar også utgangspunkt i en forståelse av vestlige selskapers kontroll over ressursene og markedene i den såkalte 3. verden som en form for ny-kolonialisme. Derav prosjektets tittel. Samtidig vises bilder fra et foto-prosjekt med arbeidstittelen ”Stars and Eagles”, en liten trofésamling, framstilt i et forgjengelig lavstatus-materiale.

> MER
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Til Galleri By The Ways startside