I
II
 
a  r  n  e     s  k  a  u  g     o  l  s  e  n

10.6 - 22.8.2004

"ET ANGREP PÅ FOLK FLEST, BEGREPSKONSTRUKSJON SOM AKSJONISME"

Representasjonen er en bakevje, en “dead end”, som Wiktor A. Wisniewski sier et essay fra samlingen The End of Representation. Wisniewskis credo er at vi må nærme oss virkeligheten på en mer basal måte enn gjennom representajonen for å begrepsliggjøre verden, noe som former The End of Representation til et absurdistisk og mangetydig manifest som slekter både på de italienske futuristene og Wisniewskis samtidige franske postmodernister. Et meget sjeldent eksemplar av The End of Representation dukket, i begynnelsen av januar 2003, opp på Vesten Pub på Raufoss, noe som gjennom noen turbulente dager formet en kritisk samtale omkring representasjonens vilkår. Hendelsene herfra foreligger i dag kun som notater, lydopptak og fotografier. Disse fragmentene danner bakgrunnen for utstillingen og er utgangspunkt for nye arbeider som også vises i By the Way.

> MER
I
II

Til Galleri By The Ways startside