I
II
III
IV
 
u  l  r  i  k  a    p  i  h  l  s  t  r  ö  m

26.7. - 20.8.2001

TRUST

"bilderna är en sorgsens betraktelse över de aktuella politiska händelserna som sker i dag och en önskan att stella frågor kring betraktande och den betraktade - hur man ser och blir sedd. om sårbarhet och maskens dubbla funktion av att dölja och blottlägga."

> MER
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Til Galleri By The Ways startside