I
II
III
IV
 
e  +  e  +  s     r  a  h  l  f  f

21.3 - 21.4.2002

"REAL URBANISTS"

"As you are moving. In any direction: And Then. Streets wet. From rain. From hoses. What ever. Doesn`t matter. But streets wet." - "The Answering Mashine" - Finn Iunker -

"real urbanists" er tittelen på et prosjekt som fokuserer på de menneskene som bruker byen mest. de som ikke bruker byen som sitt eksteriør, men som sitt interiør, sin "stue". de mennesker som lever og dør med byen. dette er byens egentlige urbanister og derfor byens største ressurs. mennesker som på tross av sin urbanitet har de færreste rettigheter. foto; S Rahlff - Bergen 2002. tekst; Finn Iunker - "The Answering Machine"

se også www.3R-W.com

> MER
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Til Galleri By The Ways startside