I
II
III
IV
V
 
a  r  n  e     r  y  g  g

30.4 - 26.5.2002

SLIK ER DET/DET ER IKKE SLIK

SLIK ER DET/DET ER IKKE SLIK er et gatereflektorium som tar tak i den gjenspeilingen av by og trafikk som alltid er til stede i By The Ways store vinduer. disse refleksjonene* er forsterket ved at det er satt inn speil bak glassene. galleriet blir dermed fylt av passerende mennesker og biler fra det sterkt trafikkerte lyskrysset ved galleriet. stopper en opp og ser etter vil en i tillegg til sitt eget speilbilde bli møtt av de to setningene "slik er det" og "det er ikke slik". disse påstandene som er påført hvert sitt speilvindu kan leses som et spørsmål om hva som kan reflekteres og hva som ikke kan reflekteres. setningene kan også leses som et uttrykk for den ambivalensen og den nølingen** som følger refleksjonens veiing av ulike sider ved en sak.
* refleksjon : en haltende metafor og et haltende medium for avklaring av sannheter og selvbilder.
** nøling : en tilstand der refleksjon og følelser er særlig tydelig sammenvevd.
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
II
IV
V
I
II
III
IV
V

Til Galleri By The Ways startside