I
II
III
IV
 
h  a  r  a  l  d     t  ø  r  r  e  s  e  n

9.3. - 2.4.2000

HVERDAGSSEKVENSER

Harald E. Tørresen viser datamanipulerte fotografier montert som lysbokser. kunstverket er stedsspesifikt, og søker dialoger både med forbipasserende og de mange små og store institusjoner som hører til veikrysset. spenningsfeltet privat/offentlig utforskes med en rød dosett: om hverdagens krav til repetisjoner og behovet for fysisk og mentalt å være i bevegelse. Harald Tørresen er utdannet pŒ Kunsthøgskolen i Bergen avd. Kunstakademiet.

> MER
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Til Galleri By The Ways startside